+
  • Du4FtfVHQ0ahKfLd0ub_xw.jpg

复合纸

所属分类:

绝缘材料

产品附件:


产品描述

"

6520聚酯复合纸

合成由薄绝缘纸复合聚酯薄膜而成.

特 性:具有较高的机械强度和介电性能。                         

用 途:电机、电器中作槽绝缘、衬垫绝缘和匝间绝缘。

现有规格:0.15-0.3mm*1000mm卷材.

颜色青色

"

关键词:

上一页

在线留言